افق
product-details

فیزیک یازدهم تجربی میکرو گاج

تخفیف 21 %
354,710 تومان 449,000 تومان

مولفان: سعید احمدی و محمد آهنگر 1402 انتشارات گاج

کدکالا: 1550
بازدید: 2,538 بار
وضعیت: موجود است
مجموعه اصلی: انتشارات گاج
زیرمجموعه: یازدهم میکرو گاج
میزان تخفیف: 94,290تومان

سر شناسه: آهنگر، محمد

عنوان: فیزیک یازدهم تجربی

مولفان: محمد آهنگر، سعید احمدی

مشخصات نشر: تهران: انتشارات بین المللی گاج؛ 

مشخصات ظاهری: 416 ص، مصور

فروست: این کتاب از مجموعه کتاب های میکرو طبقه بندی گاج می باشد.

نوبت چاپ: سی و ششم

شناسه افزوده: احمدی، سعید

ناشر: انتشارات گاج

مدیر مسئول: مهندس ابوالفضل جوکار

معاونت علمی: مهندس محمد جوکار

واحد پژوهش و برنامه ریزی کتاب های: میکروطبقه بندی

برنامه ریزی و نظارت: آرمین کمالی

عنوان کتاب: فیزیک یازدهم تجربی

مولفان: محمد آهنگر - سعید احمدی

ویرایش علمی: راضیه انتخابی فرد - سجاد صادقی زاده - افشین مینو

ویرایش فنی: میترا آقایی - تکتم کاظمی - حسین طیبی

هماهنگی و امور اجرایی: امین اسماعیل زاده

مدیر فنی: آتنا ابرون

صفحه آرایی و حروف نگاری: شبنم بیدی

طراح شکل ها: نرگس رفیع خان

گرافیک: سمیرا کلاته

طراح جلد: کاوه پژوهان

ۀماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: گاج

لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی: گاج

ناظر چاپ: علی مزرعتی

بیستک کتاب خرید کتاب کمک درسی فیزیک یازدهم تجربی میکرو انتشارات گاج را به شما پیشنهاد میکند.

20 تک کتاب ارسال رایگان کتاب در تهران